Skip to content

integritetspolicy

Allmänt

Denna policy beskriver hur Meraleva samlar in och behandlar dina personuppgifter. Din integritet är viktig, därför behandlas informationen i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR, General Data Protection Regulation). Detta för att du ska känna dig trygg i hanteringen av dina personuppgifter.

Det måste alltid finnas ett stöd i dataskyddsförordningen, en så kallad rättslig grund, för att det ska vara tillåtet att behandla personuppgifter. Dataskydd och integritetsfrågor är ett ansvar och därför kan det hända att denna policy uppdateras. Som huvudregel behandlas dina personuppgifter med ditt samtycke, efter att du informerats om behandlingen av din personliga information.

Genom att använda dig av tjänster hos Meraleva accepterar du denna Integritetspolicy och hanteringen av dina personuppgifter. Du godkänner också användandet av elektroniska kommunikationskanaler för att kommunicera och skicka information till dig.

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är information som kan hänvisa till en fysisk person, så som exempelvis namn, e-post, telefonnummer eller adress. Även elektroniska uppgifter så som IP-nummer (som visar varifrån du använder en dator/mobiltelefon) räknas som en personuppgift.

Vilka personuppgifter sparas?

Meraleva sparar och behandlar följande personuppgifter om dig:

Via kontakt- och bokningsformulär

Om du väljer att kontakta mig via ett formulär på webbplatsen så sparas uppgifter så som namn, e-post, telefonnummer och tillhörande meddelande. Dessa personuppgifter behandlas i syfte för att kunna återkoppla till dig samt hantera den bokning du har skickat in.

På hemsidan

Jag frågar efter referenser efter levererat arbete som sedan sparas tills de ersätts med nya eller min referens vill att de raderas. Vid skriftligt godkännande publicerar jag text och namn på hemsidan.

Delning och överföring av personuppgifter

För att kunna leverera mina tjänster så kan jag komma att dela/överföra personuppgifter för obligatorisk behandling till andra företag vars tjänster jag använder, så som kundhanteringssystem (CRM) och ekonomisystem. När dessa uppgifter delas så behandlas de likväl i enlighet med gällande lagar och regler.

Nödvändig information kan komma att lämnas till myndigheter om det finns skyldighet att göra det enligt lag eller om du har godkänt det.

Dina rättigheter

Du har rätt att kontakta Meraleva om du vill ha tillgång till de uppgifter som finns sparade, för att begära rättelse eller överföring. Samt för att begära att behandling av dina personuppgifter begränsas, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Har du klagomål på hur dina personuppgifter behandlas, då har du rätt att kontakta tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Kontaktinformation

Hör självfallet av dig om du några frågor om denna integritetspolicy, behandling av dina personuppgifter eller vill tillämpa dina rättigheter. Detta gör du enklast genom att kontakta mig via susanna@meraleva.com.